BIP

Darowizna


24 stycznia, 2022 / Kategoria: BIP

Projekt „Śląskie Pomaga”


05 sierpnia, 2021 / Kategoria: BIP

Dom Pomocy Społecznej bierze udział w projekcie pn.„Śląskie Pomaga” w ramach projektu otrzymał środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 tj. mieszkańców i pracowników 183 placówek opieki całodobowej, DPS, ZOL i ZOP funkcjonujących na terenie woj. śląskiego w okresie II.2020 r. – IX.2021 r.

Dofinansowanie


05 lipca, 2021 / Kategoria: BIP

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo-Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Antoniego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wieluńskiej 1,współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu:  80 506,76 zł

Dofinansowanie


17 listopada, 2020 / Kategoria: BIP

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo-Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Antoniego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wieluńskiej 1,współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

Dofinansowanie projektu:  85 002,49 zł

Dofinansowanie COVID-19


01 września, 2020 / Kategoria: BIP

Dom Pomocy Społecznej bierze udział w projekcie „Śląskie Kadry” w ramach projektu otrzymał środki na wypłatę dodatkowej premii dla pracowników przez kolejne 3 miesiące, tj. sierpień, wrzesień i październik.

Celem projektu grantowego „Śląskie Kadry DPS vs. COVID –19”, jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

W ramach przedmiotowego projektu grantowego zrealizowane zostanie zadanie w postaci udzielenia 105 grantów dla DPS funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego. Przewidziane w projekcie działania związane z udzielaniem grantów mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Tym samym projekt ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.