BIP

Pracownik socjalny.


11 sierpnia, 2023 / Kategoria: BIP

Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Antoniego poszukuje osobę na stanowisko “Pracownik socjalny”

Wymagane wykształcenie wyższe – magister pracy socjalnej

kontakt pod nr tel. 608 023 853

Kampania społeczna „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”


02 marca, 2023 / Kategoria: BIP

Zostań rodziną zastępczą. Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi

Ruszyła kampania społeczna „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”. Powstała, by zachęcać do tworzenia rodzin zastępczych, a jej pomysłodawcą i realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Głównym elementem kampanii jest spot filmowy.

Link do spotu „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”: https://www.youtube.com/watch?v=RjvD3RLBDG4

 Przygotowana przez MOPS kampania ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby dzieci, które nie mogą z różnych powodów wychowywać się w rodzinie biologicznej. Dla takich dzieci poszukiwani są rodzice zastępczy, a więc osoby, które czasowo zaopiekują się nimi i stworzą jak najlepsze warunki dla ich rozwoju.

Obecnie w Częstochowie funkcjonuje 231 rodzinnych form pieczy zastępczej, w których przebywa ponad 340 dzieci, wciąż jednak poszukiwani są nowi kandydaci, szczególnie na rodziców zawodowych.

Wiemy, że piecza zastępcza to dla wielu osób wciąż temat nieznany, dlatego postawiliśmy na przekaz nieco inny niż dotychczas – informuje Małgorzata Mruszczyk, dyrektor MOPS w Częstochowie. – Chcę też podkreślić, że kampania powstała dzięki kreatywności i zaangażowaniu pracowników MOPS, a także ogromnemu wsparciu przedstawicieli Urzędu Miasta, organizacji pozarządowych i innych miejskich instytucji. Dzięki temu, koszty udało się ograniczyć do minimum, a efekt jest nadal profesjonalny. Jako ciekawostkę powiem, że aktorzy występujący w filmie to pracownicy MOPS i Urzędu Miasta, a także ich dzieci.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Kampania została w całości opracowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Jej pomysłodawczynią i autorką jest Olga Dargiel, rzeczniczka częstochowskiego MOPS.

Wyjściowym elementem kampanii jest spot filmowy prezentujący cztery różne historie dzieci. Każde z nich znalazło się z bardzo trudnej życiowej sytuacji, każde radzi sobie z nią najlepiej jak potrafi i dlatego jest przedstawione jako superbohater – wyjaśnia Olga Dargiel. – Ale my nie chcemy, żeby dzieciaki musiały same zmagać się z problemami, chcemy, żeby znaleźli się mądrzy dorośli, którzy stworzą dla nich rodzinę zastępczą. Stąd hasło kampanii „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”.

Premierowy pokaz spotu odbył się w sali kinowej OKF Iluzja. Nie jest to miejsce przypadkowe, ponieważ kampanię wsparła m.in. dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki Anny Paleczek-Szumlas – spot będzie prezentowany szerszej publiczności przed seansami w częstochowskim kinie studyjnym. Kampania będzie także widoczna na ledowych zewnętrznych telebimach zlokalizowanych w kilku punktach miasta.

Spot można zobaczyć m.in. na stronie www.mops.czestochowa.pl , a także na profilu facebook Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Zależy nam by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców – podkreśla dyrektor MOPS Małgorzata Mruszczyk. – Film i materiały kampanii są dostępne na nasze stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Zachęcamy do dzielenia się nimi, udostępniania. Spot budzi emocje celowo, mamy nadzieję, że będzie to impuls do zgłębienia tematu pieczy zastępczej, a w konsekwencji pojawią się kolejne osoby, które będą chciały zostać zawodowymi rodzicami.

Warto przypomnieć, że aby zostać rodzicem zastępczym trzeba spełnić warunki określone ustawowo, a także przejść cykl szkoleń, rozmowy z psychologami i specjalistami zajmującymi się pieczą zastępczą. Wszystko po to, by zbadać motywację osób, które chcą pełnić rolę rodziców zastępczych i sprawdzić czy mają do tego odpowiednie predyspozycje. To także możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu wychowania, radzenia sobie z trudnościami.

Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych często mają ze sobą bagaż trudnych doświadczeń i przeżyć. Stąd ważne jest odpowiednie przygotowanie przyszłych opiekunów, ich otwartość i gotowość do zmierzenia się z trudnościami. Jednak, jak podkreślają rodzice zastępczy, piecza to także radość i ogromna satysfakcja z tego, że można zapewnić dzieciom w trudnej sytuacji to czego najbardziej potrzebują – dom, rodzinę i dobre fundamenty dla ich dorosłego życia.

Chcesz zostać rodzicem zastępczym lub dowiedzieć się więcej ?
Skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

  1. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa

tel. 34 372 42 24, 372 42 21, 372 42 19

www.mops.czestochowa.pl

 

WIĘCEJ O PIECZY ZASTĘPCZEJ

PIECZA ZASTĘPCZA – NA CZYM POLEGA?

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku, gdy rodzice biologiczni z różnych względów – najczęściej nałogów, problemów z przemocą – nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania.

W takim przypadku w wyniku postanowienia sądu dziecko powinno trafić pod opiekę zapewniającą mu właściwe i bezpieczne warunki.

Dziecko może trafić do pieczy instytucjonalnej, a więc placówki opiekuńczo-wychowawczej.. Ma ono tam zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb. Jednak nawet najlepsza placówka nie jest w stanie zastąpić środowiska rodzinnego. Dlatego tak ważne są rodziny zastępcze, które tworzą dziecku naturalne warunki rozwoju.

Rodzinna piecza zastępcza ma charakter czasowy i jest czymś innym niż adopcja, w ramach której dziecko jest przysposobione i funkcjonuje w rodzinie tak, jak dziecko biologiczne. Pobyt dziecka w pieczy zastępczej zapewnia czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną, umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub – gdy jest to niemożliwe – dążenie do adopcji dziecka.

różne rodzaje rodzin zastępczych i mogą je stworzyć zarówno krewni dziecka (np. wujostwo, babcia, rodzeństwo), ale także osoby bliskie niespokrewnione oraz takie, które nie znały wcześniej dziecka.
Najbardziej poszukiwane są rodziny zawodowe oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka – którzy tworzą dom dla dzieci którymi nie mogą zaopiekować się krewni i których zazwyczaj wcześniej nie znają.

Rodziny zastępcze:

  • Spokrewnione: stanowią najliczniejszą grupę. W rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzicami zostają osoby bliskie tj. dziadkowie lub rodzeństwo.
  • Niezawodowe: osoby, które przeszły szkolenie i otrzymały kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Nie podpisuje się z nimi umowy i nie otrzymują wynagrodzenia.
  • Zawodowe: osoby, które przeszły szkolenie i otrzymały kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Podpisują umowy i otrzymują wynagrodzenie.
  • Rodzinne domy dziecka – osoby, które przeszły szkolenie i otrzymały kwalifikację do prowadzeniarodzinnego domu dziecka; może w nich przebywać więcej dzieci niż w rodzinie zawodowej (do 8 dzieci).

Rodzina zastępcza otrzymuje pełne wsparcie: pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną, specjalistyczne szkolenia, pomoc finansową na utrzymanie dziecka.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które ukończą specjalistyczne szkolenie, a także spełniają odpowiednie warunki.

O tę funkcję mogą starać się osoby, które m.in.:

  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki, co potwierdzi zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i opinia psychologiczna
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny (o ile ten obowiązek ich dotyczy)
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.

Pod uwagę bierze się także opinię środowiska sąsiedzko-lokalnego z miejsca pracy, psychologiczną i pedagogiczną.

Procedurą kwalifikacyjną kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka oraz udzielaniem wsparcia i specjalistycznego poradnictwa funkcjonującym rodzinom zastępczym zajmuje się w Częstochowie Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”. To organizator rodzinnej pieczy zastępczej i podmiot realizujący pracę z rodziną. Ma siedzibę w Częstochowie przy ul. Sułkowskiego 9 , tel. 502 985 101.

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Sekcji Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej wynikającym z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej jest przyznanie i wypłata przysługujących rodzinom zastępczym świadczeń.

 

Fundacja Biedronki


04 stycznia, 2023 / Kategoria: BIP

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Antoniego z Częstochowy otrzymali prezenty od Fundacji Biedronki.

130 mieszkańców naszego ośrodka dostało świąteczne paczki od Fundacji Biedronki. Do programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” zakwalifikowało się łącznie blisko 370 placówek, w tym nasza. Przebywa w nich ponad 30 000 podopiecznych. Wartość ufundowanych prezentów, które zawierają słodycze i kosmetyki, sięga 1,2 mln zł.

 

Fundacja Biedronki pomaga osobom starszym, a dla nich święta to szczególnie trudny czas, który przypomina o braku bliskich osób, samotności i trudach dnia codziennego. Z tego powodu Fundacja kolejny raz przekazała seniorom upominki. W skład wysłanych paczek weszły: m.in. śliwki w czekoladzie, pierniki, chałwa, ciastka, herbata oraz kosmetyki – szampon i żel pod prysznic.

„Nasi Mieszkańcy byli bardzo szczęśliwi i pełni radości z otrzymanych świątecznych paczek od Fundacji Biedronki. Bardzo się cieszyli, że jest taka wspaniała Fundacja, która w tym wyjątkowym czasie pamięta o seniorach i obdarza ich świątecznymi prezentami.”


Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” przeznaczony jest dla podmiotów sprawujących opiekę głównie nad seniorami, którym Fundacja Biedronki wysłała bożonarodzeniowe prezenty. Do projektu zakwalifikowały się ośrodki z całego kraju, jednak najwięcej instytucji, które otrzymały paczki, znajduje się w województwie śląskim (19%). Z naszego województwa do programu dostało się 69 jednostek. Największy procent uczestników projektu stanowią Domy Pomocy Społecznej (54%), drugie miejsce pod tym względem zajmują Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (16%). Paczki dla seniorów trafiły również do mieszkańców hospicjów i schronisk dla bezdomnych.

O naszym Domu

Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Antoniego w Częstochowie powstał ponad sto lat temu
i od początku swojej działalności niesie pomoc osobom starszym, samotnym i schorowanym, którzy potrzebują różnorakiej opieki. Obecnie nasz Dom dysponuje 135 miejscami dla podopiecznych. Już po raz trzeci nasi Mieszkańcy otrzymali paczki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia od Fundacji Biedronki.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. W 2022 uruchomiła program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, które przygotowują posiłki dla samotnych seniorów. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”, w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).

Kontakt do naszego Domu:
dyrekcja@dpsczestochowa.pl
Tel: (34) 324 29 14; (34) 324 87 83

Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki:

media@fundacjabiedronki.pl

 

 

Darowizna


24 stycznia, 2022 / Kategoria: BIP

Projekt “Śląskie Pomaga”


05 sierpnia, 2021 / Kategoria: BIP

Dom Pomocy Społecznej bierze udział w projekcie pn.„Śląskie Pomaga” w ramach projektu otrzymał środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 tj. mieszkańców i pracowników 183 placówek opieki całodobowej, DPS, ZOL i ZOP funkcjonujących na terenie woj. śląskiego w okresie II.2020 r. – IX.2021 r.