BIP

Fundacja Biedronki


04 stycznia, 2023 / Kategoria: BIP

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Antoniego z Częstochowy otrzymali prezenty od Fundacji Biedronki.

130 mieszkańców naszego ośrodka dostało świąteczne paczki od Fundacji Biedronki. Do programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” zakwalifikowało się łącznie blisko 370 placówek, w tym nasza. Przebywa w nich ponad 30 000 podopiecznych. Wartość ufundowanych prezentów, które zawierają słodycze i kosmetyki, sięga 1,2 mln zł.

 

Fundacja Biedronki pomaga osobom starszym, a dla nich święta to szczególnie trudny czas, który przypomina o braku bliskich osób, samotności i trudach dnia codziennego. Z tego powodu Fundacja kolejny raz przekazała seniorom upominki. W skład wysłanych paczek weszły: m.in. śliwki w czekoladzie, pierniki, chałwa, ciastka, herbata oraz kosmetyki – szampon i żel pod prysznic.

„Nasi Mieszkańcy byli bardzo szczęśliwi i pełni radości z otrzymanych świątecznych paczek od Fundacji Biedronki. Bardzo się cieszyli, że jest taka wspaniała Fundacja, która w tym wyjątkowym czasie pamięta o seniorach i obdarza ich świątecznymi prezentami.”


Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” przeznaczony jest dla podmiotów sprawujących opiekę głównie nad seniorami, którym Fundacja Biedronki wysłała bożonarodzeniowe prezenty. Do projektu zakwalifikowały się ośrodki z całego kraju, jednak najwięcej instytucji, które otrzymały paczki, znajduje się w województwie śląskim (19%). Z naszego województwa do programu dostało się 69 jednostek. Największy procent uczestników projektu stanowią Domy Pomocy Społecznej (54%), drugie miejsce pod tym względem zajmują Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (16%). Paczki dla seniorów trafiły również do mieszkańców hospicjów i schronisk dla bezdomnych.

O naszym Domu

Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Antoniego w Częstochowie powstał ponad sto lat temu
i od początku swojej działalności niesie pomoc osobom starszym, samotnym i schorowanym, którzy potrzebują różnorakiej opieki. Obecnie nasz Dom dysponuje 135 miejscami dla podopiecznych. Już po raz trzeci nasi Mieszkańcy otrzymali paczki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia od Fundacji Biedronki.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. W 2022 uruchomiła program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, które przygotowują posiłki dla samotnych seniorów. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”, w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).

Kontakt do naszego Domu:
dyrekcja@dpsczestochowa.pl
Tel: (34) 324 29 14; (34) 324 87 83

Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki:

media@fundacjabiedronki.pl

 

 

Darowizna


24 stycznia, 2022 / Kategoria: BIP

Projekt “Śląskie Pomaga”


05 sierpnia, 2021 / Kategoria: BIP

Dom Pomocy Społecznej bierze udział w projekcie pn.„Śląskie Pomaga” w ramach projektu otrzymał środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 tj. mieszkańców i pracowników 183 placówek opieki całodobowej, DPS, ZOL i ZOP funkcjonujących na terenie woj. śląskiego w okresie II.2020 r. – IX.2021 r.

Dofinansowanie


05 lipca, 2021 / Kategoria: BIP

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo-Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Antoniego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wieluńskiej 1,współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu:  80 506,76 zł

Dofinansowanie


17 listopada, 2020 / Kategoria: BIP

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo-Dom Pomocy Społecznej p.w. Św. Antoniego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wieluńskiej 1,współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

Dofinansowanie projektu:  85 002,49 zł