BIP

Źródło finansowania


30 stycznia, 2020 / Kategoria: BIP

Dofinansowanie


28 marca, 2014 / Kategoria: BIP

Dom Pomocy Społecznej jest dofinansowywany z dotacji:

  • Gminy  Miasta Częstochowy
  • Budżetu Wojewody Śląskiego