Warunki przyjęcia

Decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Częstochowie

Podstawą zamieszkania w naszym Domu jest decyzja kierująca wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Częstochowie.

Aby otrzymać, taką decyzję należy w MOPS złożyć wniosek o umieszczenie osoby w naszym Domu, podając jego dokładną nazwę i adres. W innym przypadku osoba kierowana jest do Domu Pomocy Społecznej (DPS) położonego najbliżej miejsca jej zamieszkania.

Pracownik socjalny MOPS kompletuje dokumenty (wywiad środowiskowy, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności, itp.) o niepełnosprawności. itp. i na tej podstawie klient/ka otrzymuje decyzję o skierowaniu i umieszczeniu w DPS.

Po otrzymaniu decyzji administracyjnej osoba jest przyjmowana po zwolnieniu się miejsca.