Działalność domu

Dom zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające mieszkańców

Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i obejmuje całodobową opieką 135 mieszkańców. Placówka dysponuje miejscami zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Dom świadczy usługi zaspokajając mieszkańcom potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, poprzez zapewnienie:

  • miejsca zamieszkania,
  • całodziennego wyżywienia,
  • opieki zdrowotnej,
  • pielęgnacji oraz pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • opieki duchowej,
  • uczestnictwa w terapii zajęciowej i rehabilitacji (wg. możliwości),
  • potrzeb kulturalnych,
  • podtrzymywanie sprawności i aktywności pensjonariuszy,
  • pomocy w załatwianiu spraw osobistych, w tym w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem,
  • przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o nich.

Opieka zdrowotna podstawowa i specjalistyczna jest bezpłatna i jest świadczona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.