Koszt pobytu

Pobyt w Domu jest odpłatny i zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 70% otrzymywanego świadczenia emerytalnego, rentowego, zasiłku stałego, pozostałe 30% Mieszkaniec  ma do własnej dyspozycji. Decyzja o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydawana jest przez MOPS.