Depozyty

Depozyt pieniężny.


31 lipca, 2023 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Zofii Mienkiny, informujemy, że pozostał depozyt  pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt pieniężny.


31 lipca, 2023 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Alfredy Milkewskiej, informujemy, że pozostał depozyt  pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt pieniężny.


31 lipca, 2023 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Jerzego Matysiaka, informujemy, że pozostał depozyt  pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt pieniężny.


31 lipca, 2023 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Danieli Chmielewskiej, informujemy, że pozostał depozyt  pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt pieniężny.


31 lipca, 2023 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Andrzeja Szymczyka informujemy, że pozostał depozyt  pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.