Depozyty

Depozyt rzeczowy


26 maja, 2022 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Ewy Rosińskiej, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy. Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt pieniężny


26 maja, 2022 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Marii Wypych, informujemy, że pozostał depozyt  pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt pieniężny


26 maja, 2022 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Leokadii Ciszewskiej, informujemy, że pozostał depozyt  pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt rzeczowy


26 maja, 2022 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Elżbiety Jędrzejczyk, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy. Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt pieniężny


26 maja, 2022 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Ludwika Sobieraj, informujemy, że pozostał depozyt pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.