Projekt „Śląskie Pomaga”

Dom Pomocy Społecznej bierze udział w projekcie pn.„Śląskie Pomaga” w ramach projektu otrzymał środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 tj. mieszkańców i pracowników 183 placówek opieki całodobowej, DPS, ZOL i ZOP funkcjonujących na terenie woj. śląskiego w okresie II.2020 r. – IX.2021 r.