Dofinansowanie COVID 19

W związku z epidemią COVID 19 uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach:  Projekt o charakterze partnerskim pn. „ŚLĄSKIE POMAGA”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym –Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 –tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.