Depozyt rzeczowy

W związku ze śmiercią  ŚP. Elżbiety Jędrzejczyk, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy. Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.