Depozyt pieniężny

W związku ze śmiercią  ŚP. Leokadii Ciszewskiej, informujemy, że pozostał depozyt  pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.