Depozyty

Depozyt pieniężny


26 maja, 2022 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Władysławy Ptak, informujemy, że pozostał depozyt pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt rzeczowy i pieniężny


26 maja, 2022 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Marty Kosteckiej, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy i pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt pieniężny


29 listopada, 2021 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Marii Pilis, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy i pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt pieniężny


29 listopada, 2021 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Marty Król, informujemy, że pozostał depozyt pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt pieniężny


29 listopada, 2021 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Wiesławy Płonka, informujemy, że pozostał depozyt pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.