Depozyty

Depozyt pieniężny


07 maja, 2017 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Michalina Ścisłowska  , informujemy, że pozostał depozyt pieniężny. Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt rzeczowy


25 października, 2016 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Wanda Waluda, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt rzeczowy


13 czerwca, 2016 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Anna Bereska, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt rzeczowy


31 marca, 2016 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Henryka Wagner, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt rzeczowy


16 grudnia, 2014 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP.  Zofia Sosnowska, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.