Depozyty

Depozyt rzeczowy


Październik 25, 2016 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Wanda Waluda, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt rzeczowy


Czerwiec 13, 2016 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Anna Bereska, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt rzeczowy


Marzec 31, 2016 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Henryka Wagner, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt rzeczowy


Grudzień 16, 2014 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP.  Zofia Sosnowska, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt rzeczowy


Czerwiec 17, 2014 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Krzysztofa Rajczyk, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy. Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.