Depozyt rzeczowy

W związku ze śmiercią  ŚP. Ewy Rosińskiej, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy. Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.