Depozyt pieniężny

W związku ze śmiercią  ŚP Marian Banasik, informujemy, że pozostał depozyt pieniężny. Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.