Depozyt pieniężny

W związku ze śmiercią  ŚP. Danuty Kowalskiej, informujemy, że pozostał depozyt pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.