Depozyt rzeczowy

W związku ze śmiercią  ŚP.  Zofia Sosnowska, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.