100-lecie Mieszkanki Pani Franciszki Pinis

W dniu 03.03.2015 odbędzie się  rocznica 100-lecia urodzin Pani Franciszki Pinis.

Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą w Kaplicy DPS-u, na którą zostali zaproszeni goście z Urzędu Stanu Cywilnego, Urzędu Miasta, MOPS-U, Wojewódzkiego Urzędu Śląskiego, Okręgowej Izby Pielęgniarskiej, ZUS-u  i rodzina Pani Franciszki. Po Mszy Świętej odbędzie się słodki poczęstunek na świetlicy oddziału I.