Archiwum autora

Źródło finansowania


30 stycznia, 2020 / Kategoria: BIP

Depozyt pieniężny


17 października, 2019 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Stanisławy Chomickiej, informujemy, że pozostał depozyt pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt pieniężny


10 grudnia, 2017 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Danuty Kowalskiej, informujemy, że pozostał depozyt pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt pieniężny


14 września, 2017 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Ireny Gawron, informujemy, że pozostał depozyt pieniężny . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.

Depozyt rzeczowy


16 czerwca, 2017 / Kategoria: Depozyty

W związku ze śmiercią  ŚP. Józefy Krawczyk, informujemy, że pozostał depozyt rzeczowy . Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się z orzeczeniem Sądu o prawie do nabycia spadku lub innym stosownym urzędowym pismem.